Anksiyete

ANKSIYETE

Sahaja Yoga Meditadyonun kalıcı ve sürekli kaygı ,endişe üzerindeki etkisi;
Viyana Üniversitesinde yürütülen bir çalışmada Sahaja Yoga Meditasyonunun sağlıklı yetişkin bireyler üzerinde kalıcı ve sürekli kaygıyı gidermede,  yararlı ve etkileri olduğu görüldü.
37 kişilik 8 hafta boyunca Sahaja Yoga Meditasyonu yapan bir grup, 32 kişilik müdahale edilmeyen bir grup ve 32 kişilik de Mozartın müziği dinletilen bir grupla karşılaştırıldı.
Meditasyon yapan grupta, diğer kontrol grupları ile karşılaştırıldığında kalıcı ve sürekli kaygı seviyesinde belirgin bir azalma görüldü.

Kaygı durumu

Sürekli Anksiyete

Referans;
Hackl, W. (1995) Die Auswirkungen von Sahaja Yoga auf das Drogenkonsumverhalten (The effect of Sahaja Yoga on drug consumption). Doctoral thesis submitted to the University in Vienna, 1995.

Bir cevap yazın