Sosyal Psikoloji Araştırması

    Anatoly Butsik, PhD Psikoloji Kiev Üniversitesi, Ukrayna

 

         Bu Çalışma Kiev’de 1995 senesinde Sahaja Meditasyonu  6 ay ile 6 sene arası bir süredir uygulayan 320 kişi üzerinde yapılmıştı.

      Sahaja Meditasyon uygulaması boyunca sağlık durumunun ölçüm sonuçlardan bazıları aşağıda rakam ve tablolarda gösterilmiştir.

 

Sahaja Meditasyon uygulaması sonrası pozitif eğilimlerde değişiklik

 

Sahaja Meditasyon uygulaması sürecinde Ruh Hali değişimi

(asteno-nörotik semptomların ölçümü)

Gruplara göre yüze oranı

 

Kötü Ruh Halindeki Değişim %