Astım ve Hipertansiyona Etkisi

SAHAJA YOGA MEDITASYONUN ASTIM VE HİPERTANSIYONA ETKİLERİ
Dr. Deepak K. Chung
Fizyoloji Departmanı
Lady Hardinge Tıp Fakültesi
Yeni Delhi 110 001 Hindistan

GİRİŞ
Fizyolojik çekim örneğine alternatif gösterilen modern SAHAJA YOGA MEDİTASYON, meditasyonunun en deneyimsel yöntemidir.
Biz burada deneysel kanıtlar göstererek Sahaja YOGA MEDITASYON’nun hipertansiyon ve astım üzerindeki etkilerini gösteriyoruz ve alternatif çekim örneğini, araştırmanın daha ileri çizgilerine götürebilecek bir yol sunuyoruz.
SAHAJA YOGA MEDITASYON HIPOTEZI
Bu bölümde doktorlar tarafından ileri sürülen Sahaja YOGA MEDITASYON Hipotezi açıklanmaktadır. (1, 2, 3) Asıl amacı omuriliğin altındaki bitmeyen güç kaynağının harekete geçmesi olan YOGA MEDITASYON, bir çok değişik adla bilinen bir süreçtir: aydınlanma, Modern şekliyle Sahaja YOGA MEDITASYON, temelden başlayan bir süreçtir ve bu içsel sürecin bir ürünü de iyileşmektir.
Bu yüzden Sahaja YOGA MEDITASYON hayati bir teoridir. Ana enerji kanalları vardır, bunlar:
1. Sempatik sinir sistemi (sol)
2. Sempatik sinir sistemi (sağ)
3. Parasempatik sinir sistemi
Uyanmış olan sonsuz güç kaynağı, kafatası ile sağrı kemiğinin arasindaki boşluğu doldururve parasempatik sistemden dışarıya akar.
Buna ek olarak, yedi enerji merkezi vardır:
1. Leğen bölgesi otonom sinir ağı
2. Aort bölgesi otonom sinir ağı
3. Bağırsak bölgesi otonom sinir ağı
4. Kalp bölgesi otonom sinir ağı
5. Boyun bölgesi otonom sinir ağı
6. Göz sinir çaprazı
7. Limbik alan
Bu kanallar ve merkezler fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal alanlar için önemlidir. Nitekim bu bölgeler arasındaki bağlantıları önceden haber verebilen bir teori ortaya atılmıştır; örneğin, aile ilişkilerindeki düzensizlik ile fiziksel hastalık arasında.
Sempatik ve Parasempatik sistemler, sinir ağları üstünde faaliyet gösterirler fakat birbirlerine zıttırlar. Parasempatik, sinir ağlarını gevşetir, enerjilerini yükseltir, buna karşın sempatik onları sıkıştırır ve enerjilerini harcar. Bir çok hastalığın nedeni sempatik sistemin fazla aktif olması veya sol ve sağ taraflar arasındaki dengesizliktir. Sonsuz gücün harekete geçmesiyle parasempatik hareket maksimum düzeye gelir ve denge sağlanır. Buna ek olarak, idrakda değişim olur ve sinir ağları hem vücutta hem de ellerde hissedilir. Bunun sonucunda hasta, sinir ağlarının yeniden canlanması sonucu kendi problemlerini çok daha açık bir şekilde görmeye başlar. Bu, günde sadece birkaç dakika isteyen çok basit bir teknikle elde edilen bir konumdur. Yorucu fiziksel hareketler gerektirmez. Başkalarının sinir ağları da hissedilebilinir ve dengelendirilir.
Yukarıda bahsedilen değişimler, kişinin fizyolojisinde gözle görülen kökten bir değişim sağlar.
ÖN FIZYOLOJIK ÇALIŞMAKLAR
Bir ön çalışmada (4), 10 kişilik deneyimsiz grup ile 2 ile 6 yıl arasında değişen süredir meditasyon yapan 10 kişilik bir başka grup karşılaştırıldı. Ilk grup 12 hafta boyunca Sahaja YOGA MEDITASYON eğitimi gördü. 12 haftalık kurstan sonra ciltteki galvaniklik arttı ve kan laktik asidi, idrardaki vanil mandelik asit, nabız, solunum sayısı ve büyük tansiyonda düşme gözlendi. Meditasyon deneyimi olan grup da 20 dakikalık bir sahaja YOGA MEDITASYON deneyiminden sonra benzer bir fizyolojik değişim gösterdi.
Denekler ellerde serin bir esintinin hissedildiğini, avuçlardaki deri sıcaklığının düştüğünü bildirdiler.
HIPERTANSIYON ÜZERINE ÇALIŞMA
Deneme grubu A, hipertansiyon kliniğinden gelen, yaşları 38 ile 45 arası değişen 15 bayan hastadan oluşuyordu. Kontrol grubu B ise aynı yaşlardan ve birbirine yakın sosyoekonomik çevreden gelen hastalardan meydana gelmişti.
Grup A, 16 haftalık bir Sahaja YOGA MEDITASYON eğitimi gördü. Gene kan laktik asidi ve idrardaki vanil mandelik asidi düşerken ciltteki galvanikliğin arttığı saptandı. Deneyin başında tıbbi tedaviye rağmen her iki grupta da tansiyon güçlükle kontrol ediliyordu. 16 haftanın sonunda, deneme grubunun tansiyonu tamamen kontrol altına alınabiliyordu ve tüm hastalar tıbbi tedaviyi bırakmışlardı.
Kontrol grubunda ise belirli bir değişim olmadı ve tansiyonları güçlükle kontrol edilmeye devam edildi.
ASTIM ÜZERINE ÇALIŞMA(5)
Deneme grubu C yaşları 38 ile 45 arasında değişen dokuz kadın hastadan oluşuyordu. 16 haftalık bir Sahaja YOGA MEDITASYON eğitiminden geçirildiler. Kontrol grubu D ise aynı yaşlarda ve benzer sosyoekonomik sınıflardan olan 6 kadın hastadan meydana gelmişti.
Meditasyon yapan grubun akciğer fonksiyonlarında gözle görülür bir ilerleme kaydedildi, akut astım kriz sayısında da ise önemli bir düşüş oldu. Meditasyon yapan gruptaki hastaların klinik şartları iyileştirildiği için bu sonuç tüm hastalarda gözlendi.
Kontrol grubunda kaydadeğer bir değişiklik gözlenmedi.
Sahaja Yoda’ya göre astım, sağ taraftaki kalp merkezindeki sıkışmadan meydana gelmektedir. Bu hipotez ile ilgili bir görüşe göre sıkışma, yukarı doğru olan hareketi bloke ettiği için ısı karaciğerde toplanmaktadır.
Bu görüşü test etmek için karaciğerdeki ısı sağ kalça çukurundaki ısı ile karşılaştırıldı. Sahaja YOGA MEDITASYON grubunda, karaciğer bölgesindeki ısı ile karın etrafındaki ısı arasındaki yüzde farkı gözle görülür şekilde düştüğü gözlendi.
TARTIŞMA
Sahaja YOGA MEDITASYON’ya göre hipertansiyon, sağ sempatiğin aşırı hareketlenmesi sonucu oluşur. Sahaja YOGA MEDITASYON tekniği bu dengesizliği düzeltiyor. Ayni şekilde Sahaja YOGA MEDITASYON tekniği astımın meydana getirdiği sıkışmayı da ortadan kaldırıyor.
Sonuçlar, Sahaja YOGA MEDITASYON tekniğinin her iki konumda da yarar sağladığını klinik olarak göstermektedir. Bunlardan ayrı olarak, hastalardan bir tanesi, her iki deney boyunca tüm tıbbi tedavileri bıraktı ve halen klinik açıdan ilerleme kaydetmekte.
Sahaja YOGA MEDITASYON hipotezini, deneysel öngörünün üretken bir kaynağı olarak görmekteyiz ve Sahaja YOGA MEDITASYON üzerine yapılabilecek başka çalışmaları da memnuniyetle destekler ve yardımcı oluruz. Sağlığın korunması ile ilgili tüm içerikler aynı zamanda özenli bir dikkat de gerektirir.
KAYNAKLAR
1. Shri Mataji Nirmala Devi. Sahaja YOGA MEDITASYON ve Teknikleri. The Life Eternal Trust Yayınları, Yeni Delhi
2. Kalbermatten G. de (1979). Yükseliş. The Life Eternal Trust Yayınları, Bombay
3. Mahajan Y. Yükseliş. MahaYOGA MEDITASYON Merkezi tarafından basılmıştır, 47 Friends Colony, Yeni Delhi, 110 065 Hindistan
4. Rai U.C., Sethi S., Singh S.H., Sahaja YOGA MEDITASYON’nın Bazı Etkileri ve Stresin Sebep Olduğu Bozuklukların Giderilmesindeki Rolü. Uluslararası Tıp Bilimleri Gazetesi, Sayfa 19-23, Mart 1988
5. Chung D.K. Psikomatik Rahatsızlığı olan Hastalarda Sahaja YOGA MEDITASYON Tekniğinin Etkileri. Tez Konusu, Yeni Delhi Üniversitesi, 1987.

Bir cevap yazın