Beyin Kimyası Üzerine Etkileri

SAHAJA YOGA’NIN BEYIN KIMYASI ÜZERINDEKI ETKILERI

Meditasyon deneyimlerinin, limbik beyin faaliyetleriyle ilgili olduğuna yönelik kanıtlar bulunmaktadır.
Birçok çalışma, limbik beyin bölgeleri tarafından salınan ve pozitif duygulara aracılık eden nörokimyasal değişiklikleri göstermektedir.
Örneğin, Profesör Ram Mishra tarafından Toronto’daki McMaster’s Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma göstermektedir ki Sahaja Yoga Meditasyonu, diğerlerine kıyasla, erkeklerin kanında % 70 oranında daha fazla beta endorfin ölçüldüğünü göstermektedir.


Beta endorfinleri, hipotalamustaki hipofizden salgılanan nöro hormonlar, endojen opioidlerdir ve mutluluk ve coşku gibi pozitif duygularla ilişkilidir.
Yüksek performanslı sporlar sırasında ve insanlar aşık olduğunda da salgılanırlar.
Homeostatik mekanizmalar ile ağrının azalmasında önemli rollerinin olduğu düşünülür ve ayrıca bağışıklık sistemini de etkiler.
Meditasyon yoluyla bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, bazı insanların Meditasyon yoluyla kanser gibi ciddi hastalıklarda nasıl ilerleme kaydettiklerini açıklayabilir.
Referanslar
Mishra R, Barlas C, Barone D. (1993): Insanlarda plazma beta endorfin seviyeleri: Sahaja Yoga etkisi. Sunulmuş çalışma, “Medical Aspects of Sahaja Yoga [Sahaja Yoga’nın Medikal Yönü]”, 1993 yılında Hindistan, Yeni Delhi’de düzenlenen tıp konferansı.

Bir yanıt yazın