Cleas Nobel’in Konuşması

 

 

 

SAHAJA YOGA MEDITASYON’UN KEŞFI,
INSANLIÄžA GERÇEK BIR ÜMIT GETIRMIŞTIR….

CLAES NOBEL
Alfred Nobel’in torunu
(Nobel Vakfının kurucusu) ve Birleşik Dünya’nın Başkanı


Aşağıdaki metin, (Nobel Vakfı’nın yaratıcısı) Alfred Nobel’in torunu Claes Nobel’in Shri Mataji Nirmala Devi’nin 3 Temmuz 1997 Perşembe günü Royal Albert Hall’daki Sahaja Yoga ve Aydınlanma konulu programının başında yaptığı konuşmanın bir özetidir.
Bay Claes Nobel insanların hem kendileriyle, hem de Doğa’yla uyum ve barış içinde yaşayacakları bir dünya vizyonundan bahsetti. Ancak, nasıl doğru davranacağımızı ve bu hedefe ulaşacağımızı bilmek için, bir referans noktasına ihtiyacımız vardır. Bize spontane Aydınlanma’yı gerçekleştirerek neyin doğru olduğunu ayırdetmemizi sağlayan, ve bu sayede mutlak gerçeği ve mutlak huzuru bilebildiğimiz bilgiyi bulan Shri Mataji’dir.
Kadınların ilham veren anlayışlarının önemini vurguladı, özellikle barışı elde etmek yolunda, Shri Mataji’nin olduğu gibi. Bay Nobel “Dünya Etiği” olarak adlandırdığı kavramında barış ve huzurun dört unsurunu tanımlamıştır.
Ilki: bireyin içindeki iç huzurudur.
Ikincisi: insanlar ve milletler, dinler, ırklar arasındaki barıştır.
Üçüncüsü: Doğa ile ve Yeryüzü ile dinleyerek, saygı göstererek huzurlu bir ilişki kurmaktır.
Dördüncüsü: insanların içindeki huzurdur, ki bu bütün şiddeti ve savaşları olanaksız kılar.
Shri Mataji evrene ve Dünya’daki yaşama hakim olan gizli ve ebedi spiritüel yasaları anlamamıza imkan sunar.
Dünyanın her yanında rastlamış olduğu Shri Mataji’yi izleyen kişiler iç huzuru ve denge içinde ışıldıyorlardı ve onlara “Dünyanın Elçileri” denmelidir. Shri Mataji’nin Aydınlanma armağanı gerçeği ayırdetme gücünü verir ve insanın körükörüne inanç ve fanatizm aşırılıklarından kaçınmasını sağlar. Dünya için sürdürülebilir bir gelecek hakkında yeterince konuşmalar yapıldı. Şimdi ihtiyaç duyulan şey, harekete geçilmiesiydi. Bir Hint masalı yolu gösterdi: en büyük doyum kendini düşünerek değil, kollektif kimliğimize gerçek bir anlayışla bakarak elde edilir.

Konuşmanın tamamı

Bir cevap yazın