Depresyon

DEPRESYON ARAŞTIRMASI

Ingiltere de bulunan Exeter Üniversitesinde Sahaja Yoga Meditasyonunun, depresyon ve kaygı semptomları gösteren hastalar üzerinde tedavi edici, etkileri olduğu saptandı. Depresyon problemleri olan 24 hasta 3 gruba ayrıldı. Bir grup 6 hafta boyunca Sahaja Yoga Meditasyonu yaptı. Bir grup depresyon için geleneksel davranış tedavisi gördü ve son grup ise tedavi edilmedi. Sahaja Yoga Meditasyonu yapan grup, tedavi edilmeyen grup ile karşılaştırıldığında kaygı, depresyon ve genel akıl sağlığına dair semptomlarda istatistiksel olarak belirgin bir düzelme gösterdiler. Sahaja Yoga Meditasyon grubu, geleneksel davranış tedavisi gören grupla karşılaştırıldığında da düzelmeler gösterdiler. Bu çalışma Sahaja Yoga Meditasyonunun bu tür düzensizlikler için izlenen geleneksel davranış terapisine kıyasla kaygı ve depresyon semptomlarının giderilmesinde belirgin etkisi olduğunu gösterdi.

Morgan A. (2001): Sahaja Yoga: An ancient path to modern mental health Transpersonal Psychology. Transpersonal Psychology Review 4:41-49.

Bir yanıt yazın