Epilepsi

SAHAJA YOGA’NIN EPILEPSI ÜZERINE ETKISI

Medıtasyon literatüründeki en başarılı bulgulardan birisi Sahaja Yoga Meditasyonunun Epilepsi üzerindeki etkisidir.Bir seri çalışma Sham meditasyonu ile kıyaslandığında Sahaja Yoga Meditasyonu ile yapılan 6 aylık uygulama sonrasında hastalardaki nöbetlerde % 86 ya varan oranda belirgin bir azalma gözlenmiştir.


Sahaja Yoga ile 6 ay sonra nöbetlerde gorulen % 86 lık azalma, sadece 3 aylık uygulamadan sonra bile % 65 oranında olduğu ortaya çıkarılmıştır.Ilaveten, sadece Sahaja Yoga uygulayan hastalarda strese bağlı fizyolojik göstergelerde de bir azalma meydana gelmiştir.

Azalan sempatik aktivitelere karşın deri direncinde artma görülmüştür. (Daha fazla rahatlama)
Kandaki laktata seviyesindeki azalma daha az gerginlik olduğunu göstermiştir.
(VMA), vanillil mandelik asit seviyesindeki azalma stres miktarındaki azalmayı göstermiştir.
Yazarlar, Sahaja Yoga uygulamakla azalan stresin Epilepsi de klinik düzelme oluşmasında etken olabileceğini tartışmışlardır.
References:
Gupta H, Dudani U, Singh SH, Surange SG, Selvamurthy W. (1991): Sahaja Yoga in the management of intractable epileptics. Journal of Association of Physicians of India 39(8):649.
Panjwani U, Gupta H, Singh SH, Selvamurthy W, Rai UC. (1995): Effect of Sahaja Yoga practice on stress management in patients of epilepsy. Indian Journal of Physiology and Pharmacology 39:111-116.
Panjwani U, Selvamurthy W, Singh SH, Gupta HL, Mukhopadhyay S, Thakur L. (2000): Effect of Sahaja yoga meditation on Auditory Evoked Potentials (AEP) and Visual Contrast Sensitivity (VCS) in epileptics. Applied Psychophysiology and Biofeedback 25(1):1-12.
Panjwani U, Selvamurthy W, Singh SH, Gupta HL, Thakur L, Rai UC. (1996): Effect of Sahaja yoga practice on seizure control and EEG changes in patients of epilepsy. Indian Journal of Medical Research 103:165-172.
Yardi N. (2001): Yoga for control of epilepsy. Seizure-European Journal of Epilepsy 10(1):7-12.

Bir cevap yazın