Meditasyonun Sağlığa Faydaları

 MEDITASYONUN SAĞLIĞA FAYDALARI

 

SAHAJA YOGA MEDITASYON ARAŞTIRMA MERKEZI


Meditasyon, düşünen aklın ötesine geçmek ve içsel bütünlüğü oluşturmuş olmak veya düşüncesiz farkındalık konumu olarak tarif edebileceğimiz daha yüksek bir bilinç haline geçmemizi sağlayan bir uygulamadır.
Sahaja Yoga Meditasyonu, uygulayıcının her zaman bu zihinsel bütünlüğe ulaşmasını öğreten yenilikçi bir meditasyon tekniğidir.

Meditasyonun esas hedefi içsel bütünlük olmakla beraber tıbbi araştırmalar sırasında, fiziksel,zihinsel ve ruhsal sağlık açısından da önemli ikincil etkileri de gözlenmiştir.
Düşüncesiz farkındalık konumunun beden ve beyin üzerinde çok önemli yararları olduğu görülmüş ve hastalık süreci sırasında geniş çaplı iyileştirici etkileri olmuştur.
Bu web sayfası ile sizlere düşüncesiz farkındalık konumunun psikolojik ve nöropsikolojik etkileri hakkında bilgi vermek ve çeşitli hastalıklar üzerindeki yararlı tedavi edici etkilerinden bahsetmek istiyoruz.

GIRIŞ

Meditasyon esas olarak, fiziksel ile zihinsel bir rahatlama sağlayan parasempatik dominanslı (uyku halinden farklı olarak) bir hipometabolik konumdur. Bu durumun psikolojik bir denge ve duygusal bir stabilite sağladığı raporlarla saptanmıştır.
Batı psikolojisi üç tür bilinç hali tarif etmiştir, uyku, rüya görme ve uyanıklık. Doğu felsefesi ve kimi bazı Batı bilgi gelenekleri de bu üç hale ilaveten ve daha yüksek bir bilinç hali daha tarif etmiştir. Bu durum Dördüncü bilinç veya Düşüncesiz Farkındalık olarak adlandırılmıştır.
Düşüncesiz farkındalık konumunda, akılda oluşan ikilik aşılır ve kişi derin bir zihinsel huzuruı deneyimler. Bu konuma ancak meditasyon pratiği ile ulaşılabilir. Yoga, istemdışı akli aktivitenin kişinin kendi arzusu ile ile engellenmesidir.
Bu gün, çok sayıda farklı meditasyon uygulamaları ortaya çıkmıştır ama bunların bazıları sadece rahatlama teknikleri olmanın ötesine gitmez. Esas olarak Meditasyonun amacı düşünmek sürecinin azaltılması veya ortadan kaldırılması, aklın iç diyaloglarının yavaşlatılması veya tamamen kesilmesidir. Düşünme işleminin ortadan kaldırılmasının, bir yandan kusursuz bir düşünme süreci ve berrak bir algı içinde saf farkındalığımızı arttırırken diğer yandan çok derin bir fiziksel ve zihinsel rahatlama meydana getirdiği raporlarla saptanmıştır.
Düşüncesiz farkındalık içeren Meditatif deneyimler yukarıda bahsedilenlere ilaveten, bağımlı olmayan bir neşe halinden mutlak bir mutluğa varana dek geniş bir yelpazede pozitif duygular açığa çıkmasını da tetikler. Meditasyondaki yaygın bir deneyim, tüm dikkatin duygu ve düşünceler için kullanmasından ziyade duygu ve düşüncelerin çok daha etkin bir şekilde ele alınarak bağımsız bir şahit konumu farkındalığı içinde izlenebildiği meta-cognitif  (sadece tecrübe ile öğrenebilinen-akıl üstü) bilinç yükselmesidir.
Düşüncesiz farkındalık ile deneyimlenebilen bu zirve pek çok geleneksel meditasyonun nihai amacıdır. Kendi içlerinde büyük farklılıklar göstermekle birlikte pek çok meditasyon tekniğindeki ortak karakteristik öge, düşünceleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için kişinin kendi dikkatini konsatre etme becerilerine yönelik eğitimlerdir.
Bu da dikkatin, nefes gibi içimizdeki bir şeye, bir nesneye, bir mantraya, yargılamaksızın o anı izlemeye düşünceleri metacognitif farkındalık içinde izlemeye odaklanmasını veya Sahaja Yoga da olduğu gibi düşüncelerin tamamen ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bu konumu yaşamamızı sağlayan içsel sistemin ve içsel enerjimizin (kundalini) çalışmasıdır.
Bildiğimiz kadarı ile Sahaja Yoga Meditasyonu, uygulayıcılarının hergün, düzenli olarak içsel dengeye ulaşmalarını sağlayan yegane tekniktir.
Düşüncesiz Farkındalık ile deneyimlenen bu zirveye ulaşmak Meditatorun amacı olmakla birlikte Meditasyonun yıllar süren eğitimlerden sonra ulaşılan uzun vadeli etkilerinin tedavi edici olduğu fark edildi ve bu durum Batı Biliminin ilgisini çekti.
Türkçeye çevirisi yapılan web sitesi

Bir yanıt yazın