Menapoz

SAHAJA YOGA’NIN MENAPOZ SEMPTOMLARI ÜZERINE ETKISI

Avusturalya Sidney de Kraliyet Kadın Hastanesi Menapoz merkezinde yürütülen bir çalışma da, Menapoz Semptomlarının giderilmesinde Sahaja Yoga meditasyonunun etkili olduğunu göstermiştir. Menapoza dayalı sıcak basmasına karşı 10 kadın üzerinde daha yogun geleneksel hormon tedavisi uygalanması yerine, 8 hafta boyunca haftada iki kez Sahaja Yoga meditasyonu eğitimi verildi.
Sahaja Yoga Meditasyonu sonrasında, Hormon tedavisinden beklenene yakın ölçüde ortalama bir iyileşme gözlendi ve diğer bilişsel davranışçı terapi gibi davranış tedavilerine kıyasla ise daha iyi veya benzer etkileri olduğu görüldü.
Sıcak basmalarının görülme sıklığında, referans görülme sıklığının %67 altında bir azalma olduğu gözlendi. Devam çalışmalarında hala % 57 oranında azalma vardı. (Sıcak basmalarında % 50 oranında bir azalma bir iyileşme olarak l edilmektedir.)
Menapoz Yaşam kalitesi anketi Klimakretik Skala ile Kalıcı ve geçici kaygı ölçeğinin her ikisinde de belirgin bir düzelme görüldü.
Meditasyon Menapozdaki kadınlar için cazip bir alternatiftir çünkü farmakolojik olmayan tedaviler tercih edilir ve hormon tedavilerinin getirdiği yan etkileri içermez.
Referanslar
Manocha, M, Semmar B (2007) Sahaja Yoganın Perimenapozun diğer semptomları ve sıcak basması tedavisindeki güvenilirliği ve etkinliği üzerine ön çalışma. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14, 266-273.
Eleştirileri
Rubia, Katya (2009) Meditation un Nörobiyolojisi ve psikiyatrik düzensizliklerdeki klinik etkinliği. Biological Psychology 82, 1-11
References
Manocha, M, Semmar B (2007) A Preliminary Study of Efficacy and Safety of Sahaja Yoga Meditation as a Treatment for Hot Flushes and Other Symptoms of the Perimenopause. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 14, 266-273.
For Review see Rubia, Katya (2009) The Neurobiology of Meditation and its clinical effectiveness in psychiatric disorders. Biological Psychology 82, 1-11

Bir yanıt yazın