Psikolojik Destek Araştırması

PSIKOLOJIK DESTEK ANALIZI

Sahaja Yoga Meditasyonu Yapan ve Yapmıyan Insanlar Arasındaki Biyolojik Geribildirim Etkilerin Psiko-Elektro-Fizyolojik Analiz’i

L.A. Eliseeva, Biyoloji Doktoru, Rusya Bilim Akademisi, Sibirya Departmanı, Tıp ve Biyoloji Enstiitüsü, Novosibirsk, Rusya

Araştırma Biyolojik Etki (BFB)  eğitimini alan kişilerin beyin faaliyeti ve stres düzeylerinin elektroensefalografik haritalarını kayıt etmiştir. Aşağıda yer alan şekillerde görüldüğü üzere,  Sahaja Meditasyon meditasyonu yapan kişilerin, kontrol grubunda yer alan kişilere göre, beyinleri çok daha fazla bağlantı ve uygunluk (korelasyon) ile çalışmakta ve kişilerin stres düzeyleri çok daha düşük seviyelerde bulunmaktadır (bu, eğitim sürecinde daha da düşmektedir).

Şekil 1. Sahaja Meditasyon meditasyonu yapanların (sol şekil) ve kontrol grubundaki kişilerin (sağ şekil) beyin faaliyetleri. Görüldüğü üzere Sahaja Meditasyon meditasyonu yapanların beyin faaliyetleri (iki beyin küresinin ön kısmında) kontrol grubunda olanlara nazaran çok daha fazla bağlantı, korelasyon içindedir.
Şekil 2a. Sahaja Meditasyon meditasyonu yapanlarda Biyolojik Etki (BFB) eğitiminden önce ve sonra,  teşebbüs adedi fonksiyonu baz alınarak tespit edilen stres düzeyi.

Şekil 2b. Kontrol grubunda Biyolojik Etki (BFB) eğitiminden önce ve sonra, teşebbüs adedi fonksiyonu baz alınarak tespit edilen stres düzeyi.

Görüldüğü üzere, Sahaja Meditasyon meditasyonu yapanlarda kontrol grubuna nazaran başlangıçta daha düşük stres düzeyi olup, birkaç teşebbüsten sonra bu daha da düşmektedir. Ayrıca, BFB eğitimi sonucunda Sahaja Meditasyon meditasyonu yapanlarda stres düzeyi daha da inmekte, fakat kontrol grubunda herhangi bir etki görülmemektedir. Bu, Sahaja Meditasyon meditasyonu yapanların daha düşük stres seviyeleri olduğu gibi, meditasyon yapmayanlara göre eğitime karşı çok daha yatkın ve açık olduklarını göstermektedir.