Psikolojik Destek

PSIKOLOJIK DESTEK

Duygusal direnç/duygusal reaktivite üzerinde Sahaja Yoga’nın uzun dönemli etkileri;

International Journal of Neuroscience’ta yayınlanmış bir çalışma, uzun süreli Meditasyon yapanların düşük duygusal reaktivite gösterdiğini ve stresli durumlara karşı daha dirençli olduğunu ilk defa ortaya koymuştur.
Meditasyonun duygusal anlamda dengeli ve stresli olaylara karşı daha dirençli olmaya sevk ettiğine ilişkin hipotezi destekleyici nöropsikolojik veriler ilk kez dikkate alınarak uzun süreden beri meditasyon yapan 25 kişinin, kontrol grubuna kıyasla, stresli uyarıcılara karşı daha düşük psikolojik ve elektropsikolojik reaktivite gösterdiği ortaya konulmuştur.
Yoga yapan kişiler, bazı gençlerin ailesine işkence ettiği veya hepsini teker teker öldürdüğünü gösteren stresli görüntülere karşı verdiği tepkiler itibarıyla kontrol grubuyla kıyaslanmıştır.
Psikolojik kendini bildirim ölçeğinde, meditasyon yapanlar, kontrol grubuna kıyasla, görüntülerden edinilen negatif duygulara daha az öznel derece vermiştir.
Ayrıca düşük seviyede irade dışı stres göstergesi göstermişlerdir (cilt potansiyel seviyeleri).
Beyin seviyesinde, kontrol grubuna kıyasla, ön beyin bölgesinde daha düşük gama faaliyeti göstermişlerdir. Kontrol grubundakilerin ön bölgelerindeki gama faaliyeti, duygusal bağlılıkla ilişkili olarak daha fazla odaklanmış uyarıcının yansımasıdır.
Bu bulgular, uzun dönemli etkilerin daha büyük duygusal istikrara, daha düşük duygusal reaktiviteye ve stresli uyarıcılara karşı daha yüksek seviyede dirence neden olduğunu gösteren öncü nöropsikolojik kanıtlar sunmaktadır.
Referanslar
Aftanas L, Golosheykin S. (2005): Düzenli meditasyonun, rahat ve uyarılmış negatif duygular sırasındaki EEG faaliyetleri üzerindeki etkisi. International Journal of Neuroscience 115(6):893-909.