Stres

Sahaja Yoga Meditasyonunun, Stres ve Depresif Ruh Halinin Tedavisinde Son Derece Etkili Olduğu Kanıtlanmıştır

Alanında öncü bir yayın olan internet dergisi “Kanıtlara Dayalı Tamamlayıcı Tıp”a (Evidence Based Complementary Medicine) göre, bugüne kadar meditasyon hakkında yayınlanmış olan en kapsamlı araştırmalardan biri göstermiştir ki, Sahaja Yoga meditasyonu uygulayan ve tam gün çalışan işçilerin stres ve depresyon seviyeleri, rahatlamaya yönelik daha geleneksel yaklaşımlar ve hatta plasebo (sakinleştirici) kullananlara kıyasla büyük düşüş göstermektedir.
Sidney Üniversitesi’ne bağlı Meditasyon Araştırma Programı’ndaki bir grup araştırmacı, Sidney’in CBD’sinde tam gün çalışan Avustralyalı işçilerin stres seviyelerini takip ederek, bu yaygın ve pahalı sorunun çözülmesinde meditasyonun ne kadar etkili olduğu anlamaya çalıştılar.
8 hafta sürmüş olan klinik deney, Sahaja Yoga meditasyonuna has olduğu gözlemlenen ölçülebilir, pratik ve klinik açıdan geçerli etkiler sunmaktadır.
Araştırmada gönüllüler 3 gruba ayrıldılar. Sahaja Yoga meditasyonu uygulayanlar, sakinleştirici etkisi yaratan düşüncesiz farkındalık konumunu içermeyen diğer meditasyon türlerini uygulayanlara kıyasla stres seviyelerinde ciddi bir düşüş olduğunu gösterdiler.
Sırf sakinleştirici almaktan çok daha güçlü bir etki olduğunu açıkça gösteren çok az sayıdaki meditasyon araştırmasından biri olan bu çalışma, toplumun bütün seviyeleri için yaygın ve önemli sonuçlar getirmektedir.
Pek çok araştırmacı iş stresini modern bir salgın olarak tarif eder. Bu durum, Avustralya ekonomisine yılda 15 milyar Dolara ve ABD ekonomisine de 300 milyar Dolardan fazlaya mal olmaktadır. Bu durum, işe devamsızlığın temel sebebi olup hem endişe gibi zihinsel sorunlara hem de kalp rahatsızlığı gibi fiziksel sorunlara yol açmaktadır. Sahaja Yoga şimdi, bunu önleyebilecek basit ve düşük maliyetli bir çözüm olarak güvenle sunulabilir.
Iş yeri stresini yenebilmek konusunda mevcut olan stratejilerin çoğu zaman sınırlı etkisi vardır. Sözkonusu araştırma işte bu noktada çok önemli hale geliyor. Bahsedilen çalışma, basit ve zihinsel sessizliğe yönelik bir meditasyon yeteneğinin stresi, stres yönetimiyle ilgili çok daha pahalı yaklaşımlara kıyasla çok daha önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.
Bu çalışmanın bir diğer etkileyici yanı da depresif ruh hali üzerindeki etkisiydi. Depresyon toplumumuzda önemli bir sorun olduğu için depresyon tehlikesini azaltan az maliyetli her hangi bir çalışma, kamu sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yapmış olduğumuz başka araştırmalardan elde edilen kanıtlarla beraber bu çalışma, Sahaja Yoga gibi stratejilerin, toplumumuzun karşı karşıya kalmış olduğu bazı önemli zihinsel sağlık sorunlarını önlemek amacıyla kullanılmaları gerektiğine işaret etmektedir.
Son zamanlarda Avustralya’da yürütülen araştırmalar, toplumda yaşanan depresyonun büyük kısmının iş yeri stresi olarak başladığını ifade etmektedir. Genç nesli tehdit eden zihinsel sağlık salgınını önleyebilecek diğer seçeneklerin azlığı göz önünde bulundurulduğunda, toplumlarımızı etkileyen depresyon dalgasını durdurmak amacıyla bu eşsiz buluşun potansiyelini ciddi olarak incelemeliyiz.
Stres sadece işyeriyle sınırlı değildir. Araştırmalar, Batı ülkelerinde tıbbi konsültasyonların %70’ten fazlasında stresin ana sorun olduğunu göstermekte. Günümüze kadar tıp uygulamacıları, stresi yenmek için güvenli, etkin ve bilimsel olarak kanıtlanmış bir öneri bulmakta zorlanıyorlardı. Bu araştırma açıkça gösteriyor ki Sahaja Yoga, stresi önlemek ve azaltmak konusunda tıp uzmanlarının güvenle sunabilecekleri bir çözüm.

Orginal Çalışma Için;
http://www.hindawi.com/journals/ecam/2011/960583/

Bir cevap yazın