Stres Yönetimi

STRESS YÖNETIMI

Insanoğlunun, yaşam düzeyini daha iyiye götürmede kendisini sürekli olarak etkileyen, düşünme kabiliyeti yetkisi verilmiş sosyal bir olgu, olduğu bilimsel bir teori olarak kabul edilmiştir. Bu demektir ki her bir kişi, genel toplumun ve bilhassa da yakın çevresinin koymuş olduğu kurallar çerçevesinde hareket etmelidir. Bu sınırlar içinde hareket ederken aynı zamanda hayatını kazanmalı ve arzularını gerçekleştirmelidir.
Böylece, uzun yıllar süren medenileşme sürecinin sonunda, kültür, meslek, sınıf, vs. parametrelerine dayalı birçok farklı kola bölünmüş çok karmaşık bir toplum yapısı ortaya çıkardık.
Her bir kişi, sadece bu kollardan birinin değil, tüm bu kolların beklentilerine değişik derecelerde cevap vermek zorundadır.Örneğin bir öğrenci hem okulunun, hem arkadaş grubunun hem de ailesinin beklentilerini yerine getirmelidir.Buna benzer şekilde, üst düzey bir işadamı kariyer arzusuna, şirket taahütlerine, ailevi zorunluluklara ve sosyal beklentilere cevap vermelidir. Keza günümüzün kadını iş beklentilerini, katı ailevi bekletileri ve sosyal tutuculuğun getirdiği beklentileri karşılamalıdır.
Dünya dönmeye devam ediyor, nüfus artıyor ve herkes limitli kaynaklardan kendi payına düşeni almaya çalışıyor. Bu pay, kişilerin, grupların, bölgelerin, şehirlerin büyüyen isteklerinden oluşan, teknolojiden, medyadan ve bunun gibi şeyleriden etkilenen bir karışıma dönüşmüştür. Bunun sonucunda da kişiler arasında, gruplar, ülkeler ve toplum dahil akla gelebilecek tüm seviyelerde artan bir rekabet ortamı doğmuştur.
SONUÇ
KIŞILER / GRUPLAR ÜZERINDE BÜYÜK BASKI
AMA OYUN DEVAM ETMELI……
ve işimize devam ediyoruz, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz, olması gerekenden çok daha uzun süreçlerde…
Böylece devam ediyoruz – ama ne bedel ödeyerek?
Eğer kişi kendisinin şu anki durumunu veya toplumun genel durumunu değerlendirirse açıkça görür ki herşey kötüye gidiyor. Sağlıksızlaşmada, şiddette ve suç oranlarında hızlı bir yükseliş var.
BU NEDEN OLUYOR?
Kişinin isteklerinin ve gericiliğin çoğalması ile ortaya çıkan rekabetçiliğin arttığı bugünün dünyasında, insanoğlu köşeye sıkışıp kalmıştır. Çabalarının sonucundan emin olmadığı korkunç bir baskının altında çalışmaktadır.
Bu da kişiyi strese doğru götürür.
Bugün STRES inkar edilmez bir gerçektir.! Kaçışı olmayan bir gerçek.
Kişinin STRESLE nasıl başaçıkacağı konusunda hiçbir fikri yoktur.
Tıp mesleği, stresle bağlantılı sayısız ve çoğu zaman ölümcül hastalıkların gittikçe daha çok farkına varmaktadır.
Olası çözüm ne olabilir?
Birçok farklı organizasyonlar bu sorunun yanıtını bulmak için gece gündüz çalışıyorlar.
Yanıtın, kişinin kendisinin farkına varmasıyla birlikte, daha derin bir KENDI anlayışının ortaya çıkmasında yattığı artık aşikardır.
Kendi’nin farkındalığının kazanılmasının anahtarı kişinin dikkatinin dış dünyasından, fiziksel, duygusal ve ruhsal sistemlerinin bulunduğu içi dünyasına yönelmesinde yatar.
Kendi’nin farkındalığına erişmenin en eski ve önemli yollarından biri MEDITASYON’dur. Günümüzde bu metod tüm dünyada giderek daha çok benimsenmektedir.
SAHAJA YOGA MEDITASYON, H.H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI tarafından bulunmuş ve tanıtılmış, son derece gelişmiş ve benzersiz bir meditasyon yöntemidir.
KUNDALINI’nin çalışması, YEDI ÇAKRA’yı geçerek YÜKSELMESI ve SAHASRARA’da 1000 yaprak şeklinde açılmasıyla neticelenmesi temeline dayanır.
KUNDALINI, anlamı Sanskritçe KUNDAL kelimesinden gelmektedir. SAKRUM adı verilen omuriliğin alt bölümündeki üçgen kemiğin içide 3-1/2 kere kıvrılarak uyumakta olan ölümsüz enerjidir Kundalini.
Latince olan “OS SACRUM” bunun vücudun (sacred) bir bölümü olduğunu doğrulamaktadır. Eski Yunanlılar onu “hieron osteon” olarak adlandırmışlardır.
SAHAJA YOGA MEDITASYON ‘un gelişimi sırasında, kişinin KUNDALINI’si kendiliğinden uyandırılmaktadır.
Meditasyon konumunda, KUNDALINI yedi çakrayı, ve kişinin sinir sistemini besler, böylece kişiyi Kendi farkındalığının son derece yüksek bir konumuna taşır.
ÇAKRALAR ve sinir sistemi aşağıdaki gibidir;
ENERJI KANALLARIMIZ;
IDA NADI(SOL KANAL) SOL SEMPATIK SISTEM
PINGALA NADI(SAÄž KANAL) SAÄž SEMPATIK SISTEM
SUSHUMNA NADI(ORTA KANAL) PARASEMPATIK SISTEM
ENERJI MERKEZLERIMIZ;
1.ENERJI MERKZEI-MOOLADHARA LEÄžEN BÖLGESI SINIR AÄžI
2.ENERJI MERKEZI-SWADHISTAN AORT BÖLGESI SINIR AÄžI
3.ENERJI MERKEZI-NABHI BAÄžIRSAK BÖLGESI SINIR AÄžI 
4.ENERJI MERKEZI-ANAHATA KALP BÖLGESI SINIR AÄžI
5.ENERJI MERKEZI-VISHUDDHI BOYUN BÖLGESI SINIR AÄžI
6.ENERJI MERKEZI-AGNYA GÖZ SINIRI BÖLGESI SINIR AÄžI
7.ENERJI MERKEZI SAHASRARA BEYNIN LIMBIK BÖLGESI

Bu meditasyon süreci, kişinin tam bir Kendi’ni farketme konumuna ulaşmasını sağlar.
FARKINDALIK stresle başa çıkmanın anahtarı olduğuna göre, SAHAJA YOGA MEDITASYON kişilere şunları sağlamaktadır:
· Strese sebep olan durumları önceden sezme ve analiz etme
· Fiziksel, duygusal ve mantıksal düzeylerde ıslah edici aşamalar elde etme
· Kişinin ilişkilerinde duygusal ve mantıksal tutarlılık geliştirmesi ve bunun sonucu olarak zevk verici ve sağlıklı insan ilişkileri
· Sakin ve tutarlı bir yaklaşım konumu geliştirme ve bunun sonucu olarak kişinin hayatını efektif bir şekilde yönetmesi.

Bir yanıt yazın