Tıp ve Ruh

Prof. Dr. C. Rao
SAHAJA YOGA MEDITASYONUN SAÄžLIK ÜZERINE ETKILERI
Geçmişi çok eski çağlara kadar dayanan ve insanoğlunun gerek fiziksel gerekse ruhsal halini iyileştiren Yoga Meditasyon günümüzde bir hayli önem kazanmış ve bir dünya felsefesi olmuştur. Fakat ne yazık ki bazı Yoga Meditasyon organizasyonları bu şöhreti maddi kazançları doğrultusunda kullanmaktadır. Bu da Yoga Meditasyon ismine büyük bir darbe vurmaktadır. Jean Varenne bu gerçeği Batı dünyasına “Yoga Meditasyon Geleneği” adlı kitabında anlatmaktadır. Yoga Meditasyon daha çok fiziksel ve nefes alma tekniğine dayanan bir teknik olarak bilinmektedir. Yoga Meditasyon’yı bir fiziksel faaliyete düşürmek gerçekten haksızlıktır. “Yoga Meditasyon” kelimesi Sanskritçe’de “Yuj”dan gelmektedir Bunun anlamı ise “Yoke” veya “birleşmek” veya “bağlantı”dır. Yoga Meditasyon’nın gerçek anlamı ise, sevgi enerjisi olan Kundalini’nin tüm çevremizi saran evrensel enerji ile birleşmesidir.
Kundalini “Sahasrara Çakra”ya yükseldiği zaman yaprakları açar ve kişi Samadhi konumuna geçer, yani kişinin bireysel bilinci evrensel bilinç ile birleşir ve ellerde ve başın üzerinde serin bir esinti hissedilir. Kişi böylece aydınlanmasını alır. Bunun neticesinde kişi daha sağlıklı olur ve bazı hastalıklar Sahaja Yoga Meditasyon devamlı olarak yapılırsa kendiliğinden iyileşir.
Bu serin esintiye Milattan Önce 6. yüzyılda Adi Shankaracharya tarafından “Saudarya-Lahri” adlı kitabında “Chaitanaya Lahri” denilmiştir. Bunun yanısıra Kundalini’yi anlatan, Amritanada Upanishad, Yoga Meditasyon Kundalini Upanishad, Gherendra Samhita, Markandeya Puran ve Gyaneshwari adlı, eski çağlarda yazılmış önemli kitaplar bulunmaktadır. Büyük Kabir, şiirlerinde Kundalini’yi anlatmıştır. Gurunanak Dev, 6 çakranın bir sırada olduğu zaman, Surati (Kundalini)’nin insanı tüm bozuklukların ve çarpıklıkların ötesine götürdüğünü söylemiştir (Guru Granth Saheb). Eski çağlardaki resimler de içimizde bulunan ve hayat ağacını besleyen bu sistemi anlatmaktadırlar. Batı’da da bazı Kundalini’den bahsetmiştir. Lao Tze Kundalini’ye “Hiçbir zaman ölmeyen Yamacın Ruhu” diye hitap etmiştir. Frank Waters’a göre kuzey Amerika’da Hopi kızılderileri de Kundalini’nin varlığına inanmışlardır.
Sahaja Yoga Meditasyon (Saha + Ja) sizinle doğan demektir. Sahaja Yoga Meditasyon biliminin yaratıcısı Shri Mataji Nirmala Devi, Sahaja Yoga Meditasyon’yı, Kundalini’nin uyanması, yani yükselişi ve insanın 6 enerji merkezinden geçmesi ve sonra da başın üzerinden, bıngıldak kemiği bölgesinden dışarı çıkması ve kişinin ellerinde ve başının üzerinde serin esinti hissetmesi olarak anlatmaktadır. Bu sadece “Kundalini” uyanınca, beynin limbik bölümünde (Sahasrara) gerçekleşir.
TIBBI ARAŞTIRMALAR
Sahaja Yoga Meditasyon’nın bazı iddialarını araştırmak üzere New Delhi Lady Hardings Hastahanesi Fiziyoloji ve Ilaç Departmanı tarafından bir ekip görevlendirildi. Bu projenin kapsamı şöyledir: (1) Insan vücudunda Kundalini’nin uyanışının fiziyolojik tesirleri, (2) Ruhsal hastalıkları olanlarda Sahaja Yoga Meditasyon’nın faydaları. Üçüncü araştırma “Epilepsi ile yaşamda Sahaja Yoga Meditasyon’nın rolü” idi. Bu proje New Delhi Fiziyoloji ve Ilgili Bilimler Enstitüsü ile beraber yürütüldü. Bu üç projenin tezleri Delhi Üniversitesi tarafından kabul edildi. Sahaja Yoga Meditasyon üzerine son 6 senede Hindistan’da ve Kanada’da McMaster Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hamilton Ontario’da Prof. Ram Mishra yapılan (1991) araştırmaların verileri öyle boyutlarda idi ki insan vücudunun ruhsal, psikopatolojik ve terapetik işlevleri hakkında bilinenlerde bir devrim yarattı. Tıp için nöro-yayıcıların salgısı üzerine çok değerli bulgulara varıldı ve bulgular Batı dünyasının günümüzdeki inancı olan Newton-Cartes çekimine meydan okudu. Sahaja Yoga Meditasyon ile kişinin titreşimleri (vibrasyon) hissetme gücü gelişir ve bu şekilde kişi dengede kalır. Öfke, çaresizlik ve stres gibi bir takım hislerden arınılır. Bunun yanısıra, araştırmalar açıkça göstermektedir ki Sahaja Yoga Meditasyon’nın yüksek tansiyon, bronşit-astım ve epilepsi türünde psişikosomatik rahatsızlıkların giderilmesi hususundaki etkinliği göz ardı edilmeyecek boyuttadır. 1989 senesinin Ekim ayında Sovyetler Birliği Sağlık Bakanlığı Alternatif Tıp bölümü Yoga Meditasyon konusunda Yalta ve Moskova’da Uluslararası konferanslar düzenledi. Bu konferanslarda Lady Hardings Psikoloji ve Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmalardan bahsedildi ve Yoga Meditasyon ve alternatif tıp bağlantısı hakkında konuşuldu. Sonuç olarak Moskova, St. Petersburg, Kiev, Togliatti ve Sochi’de 5 adet Sahaja Yoga Meditasyon merkezi açıldı.
Günümüzde modern fizik sayesinde, bilimsel düşüncenin eskiden olduğu gibi mekanik ve indirgemeci olması gerekmediği, inancın ve ekolojik düşüncelerin bilimsel açıdan geçerli olduğu ispat edilmiştir. Dolayısıyla artık modern tıp doktorlarının ufuklarını genişletmeleri, mikrobik rahatsızlıklardan öteye, insan organizmasının bir bütün olup, kişinin fiziksel ve psikolojik konumunun birbirini ne kadar etkilediği hususu üzerinde durmaları gereksinimi oluşmuştur. Yoga Meditasyon ve diğer alternatif tıp dallarının, insanoğlunun iyiliği için Sayın Tıp Doktorları tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın