Vücut Üzerindeki Etkileri

VÜCUT ÜZERINDEKI ETKILERI

Deneyimli Meditatörler ile kontrol gruplarını veya kısa süre önce meditasyon yapmaya başlayan kişileri karşılaştıran çalışmalar sırasında kişilerde, Meditasyon sırasında ortaya çıkan önemli bir gevşeme ve dinleme hali ile birlikte, azalan parasempatik aktiviteye karşılık artan bir sempatik sinir sistemi aktivitesi ile karakterize edilen ve kişi uyanık halde iken meydana gelen hipometabolik bir konum şeklinde fiziksel değişimler gözlenmiştir. Bu kişi uyanık halde iken meydana gelen parasempatik dominanslı hipometabolik konumun, basit bir dinlenme veya uyku halinden nicelik ve nitelik olarak farklılık arzettiği gösterilmiştir.
Uzun bir süredir veya kısa süreli meditasyon yapan gruplarla, kontrol grupları karşılaştırıldığında, muhtemelen parasempatik-limbik yol sayesinde Düşüncesiz farkındalığı günlük pratikler ile uyandıran bir teknik olarak Sahaja Yoga Meditasyonunun kişilerin otonomik aktivitelerinin azaldığı görülmüştür.

Delhi Üniversitesi Fizyoloji Bölümünden Prof. Rai tarafından yürütülen bir dizi çalışmada Sham meditasyonu ile Sahaja Yoga Meditasyonu karşılaştırılmış ve dinlenme ve gevşeme için önemli olan parasempatik sinir sistem faaliyetlerinde bir artış gözlenmesi yerine stres kaynaklı fizyolojik parametrelerde bir azalma gözlenmiştir. Bu durum kalpte, solunumda, nabızda, systolik kan basıncında, oksijen mekanizmasında ve üriner vanilly-mandelik asit (VMA) seviyesinde azalma şeklinde ve deri direncinde ise artma olarak gözlenmiştir.

Derin parasempatik aktivitenin göstergesi olan fizyolojik değişiklikler ve buna bağlı olarak oluşan fizyolojik rahatlama, stresden kurtulma ile ilişkilendirilmiş ve solunum, hipertansif kardiovascular hastalıklar gibi stres kaynaklı hastalıklardan korunmada önemli bir rol oynayabileceği düşünülmüştür.
Gerçekten, Sahaja Yoga Meditasyonu ile sağlıklı bireylerde gözlenen fizyolojik etkilerin aynısı 4 haftalık bir Meditasyon eğitiminden sonra epilepsi, astım ve hipertansiyon hastalarında da gözlenebilir ve bu tür kişilerin astım ve epilepsi krizlerinde dikkate değer bir azalma bildirilmiştir.


Avusturalya da Dr. Manocha ve arkadaşları tarafından yürütülen bir çalışmada uzun süredir meditasyon yapan kişiler ile basit rahatlama tekniklerini uygulayan bir grup karşılaştırıldığında kişilerin ellerinin sıcaklığında bir azalma gösterilmiştir. Sahaja Yoga Meditasyonu yapanlar tarafından deneyimlenen ve baş üzerinde ve ellerde hissedilen subjectif serinlik hissi parasempatik-limbik yolun aktivasyonu ile ilişkilendirilmiştir.


Referanslar
Rai, U.C., Seti, S., Singh, S.H., 1988. Sahaja Yoganın bazı etkileri ve Stres problemlerinden Korunmadaki rolü. Journal of International Medical Sciences, 19-23
References
Rai, U.C., Seti, S., Singh, S.H., 1988. Some effects of Sahaja Yoga and its role in the prevention of stress disorders. Journal of International Medical Sciences, 19-23